Personalegoder

Personalegoder omfatter mange elementer. Som virksomhed er det vigtigt at holde sig for øje, at medarbejderens lønpakke er tilpasset efter såvel de ansættelsesretlige som de skatteretlige forhold.

Medarbejderes lønpakke er ofte sammensat af mange forskellige elementer. Derfor er rådgivningsbehovet stigende, idet lønpakken skal tilpasses efter såvel de ansættelsesretlige som de skatteretlige forhold.

Personalegoder forekommer i mange former, som f.eks. kantineordning, forsikringer, personalegaver, firmabil og pensionsordninger. 

Vi har i kraft af vores særlige kompetence inden for skatteretten en indgående viden om de skattemæssige aspekter, som knytter sig til et ansættelsesforhold, herunder personalegoder.  Vores kunder sikres optimal rådgivning og forslag til løsninger, som indeholder alle relevante juridiske aspekter.