Ansættelseskontrakter for alle medarbejdergrupper

Ansættelsesretten stiller krav om, at arbejdsgivere udarbejder skriftlige kontrakter med stort set alle medarbejdere. Kontrakterne skal indeholde oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Der gælder en række formkrav for arbejdsgiveres oplysningspligt, som skal overholdes, idet arbejdsgiveren ellers risikerer at modtage en straf for manglende overholdelse af reglerne. Det er vigtigt, at ansættelseskontrakterne løbende bliver vedligeholdt, enten som følge af regelændringer, at medarbejdernes stilling ændres, eller at medarbejderne udstationeres.

Vi har stor erfaring med rådgivning af arbejdsgivere og udarbejdelse af kontrakter. I forbindelse med vores rådgivning tager vi udgangspunkt i ordentlighed i forhold til alle parter. Samtidig har vi blik for de juridiske og taktiske styrker og svagheder, som situationen kræver.

Hvornår har I sidst opdateret jeres skabelon for ansættelseskontrakter? Lovgivningen ændrer sig løbende, og der er fornyligt kommet ændringer med betydning for særligt ansættelsesforhold. Vores erhvervsadvokater med speciale i ansættelsesret er klar til at hjælpe jer.