Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn

I en nu afsluttet domstolssag havde Skattestyrelsen ikke udøvet sit skøn på et tilstrækkeligt grundlag, og skatteyder opnåede medhold.

18. april 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere domstolssag (BS-45633/2021-ALB) opnåede skatteyder medhold i det forhold, at der ikke var grundlag for det af Skattestyrelsen udøvede skøn, og dennes skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016 blev som følge af domstolssagen nedsat med ca. 290.000 kr.

 

Udvalgte konkrete forhold i sagen

I sagen havde Skattestyrelsen varslet og gennemført flere forhøjelser af skatteydernes skatteansættelser med henvisning til en række forskellige forhold, som løbende helt eller delvist blev tilbagevist af skatteyderen og dennes repræsentant med den konsekvens, at der ikke blev gennemført en beskatning, eller at denne blev nedsat.

Tilbage i forbindelse med sagens domstolsbehandling var det blandt andet til prøvelse, hvorvidt skatteyderen var skattepligtig af en række beløb, som han – efter Skattestyrelsens opfattelse – havde betalt med ubeskattede midler til tredjemand. Grundlaget for dette skøn var alene et udskrift fra bogføringen hos den pågældende tredjemand, og skatteyder gjorde i den forbindelse - med bistand fra sin repræsentant - gældende, at dette skøn var udøvet på et utilstrækkeligt grundlag.

Forinden sagen nåede i retten, ændrede Skatteministeriet sin påstand og erkendte herved, at skatteyderen ikke skulle beskattes i overensstemmelse med den for domstolene indbragte afgørelse.

Som følge heraf – samt nogle andre mindre forhold, som Skatteministeriet tillige erkendte – blev skatteyderens indkomst nedsat med ca. 290.000 kr.

Bekræftende til genmæle

Vi har tidligere omtalt den situation, hvor der tages bekræftende til genmæle, herunder også i forbindelse med omtalen af dommen offentliggjort som SKM2022.387.BR.

Ovennævte er endnu et eksempel, og det bemærkes, at parterne også kan tage bekræftende til genmæle på en sådan vis, at der aldrig bliver afsagt en dom, hvorfor sådanne sager som udgangspunkt heller ikke bliver offentliggjort.

Om den overfor omtalte dom bliver offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet vides endnu ikke.

Har du spørgsmål til processen for førelse af skatte- og afgiftssager? 

Du er altid velkommen til helt uforpligtende at kontakte os, hvis du har spørgsmål til førelsen af en skatte- eller afgiftssag, herunder eksempelvis konkrete spørgsmål til selve forløbet og sagsførelsen i øvrigt.