Skattekontrol: Politiske tiltag og fokuspunkter ved udsigt til en tvist med Skatteforvaltningen

15. april 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

Ovennævnte er titlen på en artikel af partner og advokat (H), HD (R) Henrik Rahbek fra Skatteafdelingen, som giver indblik i relevante forhold, som bør overvejes, når der indledes en skattekontrol.

Artiklen er den første af to artikler, hvor skatteadvokat Henrik Rahbek fra Skatteafdelingen omtaler den nuværende skattekontrol, som omfatter kontrol af ansættelser af blandt andet skat, moms og andre afgifter. Dette med henblik på at give en status for den nuværende skattekontrol, og hvilke refleksioner denne bør give anledning til med afsæt i de aktuelle fokusområder for Skatteforvaltningen samt konsekvenserne af en tvist.

 

Artiklen er trykt i Revision & Regnskabsvæsen, som bringer aktuelle og relevante artikler om revision, regnskab, skat, erhvervsjura, ledelse og sikkerhed, etik og kvalitet i ind- og udland. Alle artikler udvælges af de faglige redaktioner.

 

Karnov Group har offentliggjort artiklen som RR.2.2024.10.

 

Klik her, hvis du vil have adgang til artiklen.

 

Læs artiklen, hvis du rådgiver skatte- og afgiftsydere, men ikke har indgående kendskab til tvister med Skatteforvaltningen, herunder eksempelvis Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen. Artiklen er ligeledes relevant for den person eller virksomhed, som eventuelt måtte have fået en skatte- eller afgiftssag, og som vil have mere viden om området, herunder hvilke overvejelser en sådan sag bør give anledning til.

 

Den anden af de to artikler er benævnt Skattekontrol: Skattestraffesager og sanktionspraksis efter en tvist med Skatteforvaltningen” og er offentliggjort som RR.3.2024.34.

 

Klik her, hvis du vil have adgang til artiklen.

 

Måtte artiklerne give anledning til overvejelser i forbindelse med en konkret skattekontrol, herunder også en sag afledt af en sådan, er det naturligvis altid muligt at få en uforpligtende drøftelse af dette.Nyheder