Genoptagelse: særlige omstændigheder

Skatteyder har i en nyere afgørelse fået adgang til ekstraordinær genoptagelse som følge af myndighedsfejl.

25. april 2024 | SKATTER OG AFGIFTER

I en her i april måned afsluttet klagesag (sagsnr. 22-0089645) har skatteyder opnået medhold i, at denne var berettiget til ekstraordinær genoptagelse, da det i klagesagen blev lagt til grund, at der forelå “… myndighedsfejl, som udgør særlige omstændigheder i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.”

Dette betyder for den pågældende skatteyder, at denne får genoptaget sin skatteansættelse for indkomståret 2017, selvom der først – med hjælp fra en skatteadvokat – blev reageret i maj 2022 med ønske om en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2017.

Afgørelsen vidner om, at det kan være klogt også at forfølge muligheden for en genoptagelse, selvom de ordinære frister er udløbet. Dertil kommer, at afgørelsen også illustrerer, at Skattestyrelsen ikke sjældent er for restriktiv i sin vurdering af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 eller § 32, stk. 1, nr. 4.

Vil du vide mere om mulighederne for en ekstraordinær genoptagelse som følge af særlige omstændigheder, kan du med fordel læse artiklen ”Genoptagelse som følge af »særlige omstændigheder«”, hvor skatteadvokat Henrik Rahbek fra Skatteafdelingen har sat fokus på adgangen til ekstraordinær genoptagelse for de tilfælde, hvor der foreligger såkaldte særlige omstændigheder.

Artiklen er bragt i Fagligt indstik af Foreningen Danske Revisorer og er i øvrigt offentliggjort af Karnov Group som FDR2023.3.FI.2.

Klik her for at læse mere om artiklen og således mulighederne for ekstraordinær genoptagelse og ændring af en tidligere ansættelse af skat eller moms.

Har du brug for en uforpligtende vurdering af, om der er adgang til genoptagelse?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du eller dit selskab kan få ændret nogle skatte- eller afgiftsansættelser ekstraordinært, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering.Nyheder