Insolvens og rekonstruktion

Vi rådgiver alle former for kriseramte virksomheder, långivere og andre kreditorer. I vores rådgivning udarbejder vi altid en strategi med udgangspunkt i de konkrete omstændigheder og kundens behov og ønsker.

Både personer og virksomheder kan havne i en økonomisk svær situation, hvor mulighederne for at komme videre kan virke håbløse og uoverskuelige.

Vi rådgiver alle former for kriseramte virksomheder, långivere og andre kreditorer. I vores rådgivning udarbejder vi altid en strategi med udgangspunkt i de konkrete omstændigheder og kundens behov og ønsker. Vores specialister hjælper med alt fra forhandling, førelse af retssager, inkassogældssanering, rekonstruktion til omstrukturering af gæld og etablering af akkordordninger og konkursbehandling. Vi har desuden erfaring fra en lang række sager vedrørende konkurskarantæne.

Effektiv inddrivelse og forretningsorienteret rådgivning

Vi hjælper med at sikre en effektiv inddrivelse af forfaldne tilgodehavender, så det eventuelle debitortab begrænses mest muligt. Vi rådgiver om mulighederne fremadrettet, så du undgår unødvendige afskrivninger på dine tilgodehavender.

I vores rådgivning og bistand har vi altid fokus på de kommercielle muligheder og udfordringer for de involverede parter. Virksomheder i økonomisk krise skaber ofte usikkerhed. Hurtige løsninger inden for de gældende juridiske rammer, med øje for de konkrete behov, er derfor altafgørende for de involverede parter. Vi hjælper med at finde den bedst mulige løsning og søger at begrænse tab for de involverede.

Reglerne for forhold som gældssanering er ofte komplicerede. Hos os får du specialiseret bistand både ved de indledende overvejelser omkring mulighederne for at opnå gældssanering og ved indgivelse af begæringer om gældssanering til skifteretten.

Vi har vi erfaring med akkordordninger med virksomhedens kreditorer. Vi hjælper i hele processen fra den indledende gennemgang af virksomhedens økonomiske forhold, til forhandlingerne med kreditorer og til den endelige aftale om en senere akkordordning.

Læs mere nedenfor om vores specialiserede ydelser inden for insolvens og rekonstruktion.

VI RÅDGIVER BL.A. OM


Nyheder