Akkordordninger med virksomhedens kreditorer

En akkordordning er relevant, når en virksomhed har sunde elementer i sig, der kan videreføres, men af forskellige årsager er ude af stand til at finansiere den videre drift.

En akkordordning kan enten være frivillig eller ske gennem en tvangsakkord ved skifteretten. En frivillig akkord er en aftale mellem virksomheden og dens kreditorer, hvor kreditorerne helt eller delvist eftergiver gæld eller giver henstand med betalingen af gælden. En tvangsakkord er en slags ”gældssanering” for selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, der opnås ved indledning af rekonstruktion gennem skifteretten.

Vi hjælper i hele processen fra den indledende gennemgang af virksomhedens økonomiske forhold til forhandlingerne med kreditorer og til den endelige aftale om en senere akkordordning. Derudover rådgiver vi om eventuelle skatteretlige konsekvenser, der kan opstå ved en frivillig akkordordning.

Vi bistår efter en konkret vurdering ved de indledende overvejelser om at gå i rekonstruktion samt de efterfølgende skridt som indgivelse af begæring om rekonstruktion og varetagelse af hvervet som rekonstruktører.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

D: +45 87 34 75 68

M: +45 28 35 70 20

E: aor@tvc.dk

Nyheder
Publikationer