Konkurskarantæne

Det overordnede formål med konkurskarantæne er at forhindre konkursmisbrug og konkursrytteri.

En konkurskarantæne betyder, at en virksomhedsleder udelukkes fra at deltage i ledelsen i visse former for virksomheder for en periode på typisk 3 år, hvis skifteretten har vurderet, at virksomhedslederen har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse i en konkursramt virksomhed.

Konkurskarantæne er derfor særligt indgribende over for en selvstændig erhvervsdrivende, der er afhængig af fortsat at kunne drive virksomhed.

Vi har ført en lang række konkurskarantænesager og anbefaler, at rådgivning søges straks der er indledt en sag om konkurskarantænesag. Vi sørger for, at der bliver tilknyttet en advokat med indsigt i erhvervsforhold, der kan hjælpe med at klarlægge de nærmere omstændigheder for virksomhedens konkurs.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

D: +45 87 34 75 68

M: +45 28 35 70 20

E: aor@tvc.dk

Nyheder
Publikationer