Gældssanering og gældsordninger

Personer oplever af og til at ende i en så økonomisk trængt situation, at de ikke længere har mulighed for at betale de forfaldne kreditorer. Her er der en mulighed for at søge om gældssanering, der er en tvangsmæssig nedskrivning af din gæld til dine kreditorer.

En gældssanering indebærer, at man i en periode på typisk 5 år skal afdrage et samlet beløb til kreditorerne, der fastsættes med udgangspunkt i den samlede nettoindkomst. Afdragsperioden kan efter omstændighederne være 3 år, hvis gældssaneringen vedrører erhvervsmæssig gæld og indledes i forlængelse af en konkurs.

Du kan få en gældssanering, hvis du er håbløst forgældet, og det må antages, at du ikke i fremtiden vil have mulighed for at betale dine kreditorer.

Reglerne for gældssanering er imidlertid ikke helt enkle, og beslutningen om at indlede gældssaneringen træffes af skifteretten, der ofte baserer sin afgørelse på en meget konkret vurdering. Det er derfor vigtigt tidligt i forløbet at søge rådgivning om mulighederne for at opnå gældssanering,

Vi har et indgående kendskab til reglerne for gældssanering, og vi bistår både ved de indledende overvejelser omkring mulighederne for at opnå gældssanering samt ved indgivelse af begæringer om gældssanering til skifteretten.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

D: +45 87 34 75 68

M: +45 28 35 70 20

E: aor@tvc.dk

Nyheder
Publikationer