Bog: Konkursret med opdateret retspraksis

19. september 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard står bag publikationen "Konkursret", som netop er udkommet i en opdateret udgave.

Advokat (L), professor og ph.d. Anders Ørgaard er forfatter til 13. udgave af bogen ”Konkursret”, som netop er udkommet. Som tidligere udgaver, er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse. 13. udgave er opdateret med retspraksis.

Stud.jur. Emilie Skjødt Thøgersen har hjulpet til med tilblivelsen af denne udgave ved at finde relevant litteratur og retspraksis.