Bogudgivelse: Eksekutionsret, 3. udg.

11. august 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (H) og professor, ph.d. Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma udgiver i august 2020 en ny udgave af sin bog 'Eksekutionsret', der omhandler retlig regulering af debitorer, der ikke betaler deres kreditorer.

Eksekutionsret drejer sig om den retlige regulering af, at en debitor ikke kan betale sin kreditor. Det kan for eksempel være en kunde i et pengeinstitut, som ikke kan betale sit lån. Så må pengeinstituttet ty til at kræve pengene af kunden ved at foretage udlæg i kundens aktiver. For at der kan foretages udlæg, skal nogle betingelser dog være opfyldt. Samtidig er det ikke alle aktiver, som der kan foretages udlæg i. I takt med udviklingen kommer der løbende retspraksis på dette område. Denne retspraksis er gennemgået i bogen EksekutionsretEksekutionsret handler i juridiske termer om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:

 • Eksekutionsfundamenter
  • Retsafgørelser
  • Gældsbreve
  • Forlig
  • Pantebreve
 • Genstande for eksekution
  • Fast ejendom
  • Løsøre
  • Fordringer
 • Hvem der kan forlange eksekution?
 • Hvem eksekutionskravet kan rettes mod?

​​​​​Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. 

Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013.

Hvis en kreditor er i overhængende fare for at miste sit krav mod debitor, for eksempel hvis debitor er ved at flygte til udlandet, kan kreditor foretage arrest i debitors aktiver. Dette gælder også, hvis debitor er en medarbejder, som har begået underslæb over for kreditor. Reglerne om arrest og den nyeste praksis herom, gennemgås også i bogen.

For at kreditor kan få sine penge, er det nogle gange nødvendigt at sælge debitors aktiver, for eksempel en fast ejendom, på tvangsauktion. Tvangsauktion afholdes i fogedretten. Formelt kan alle købe ejendomme på tvangsauktion, men på grund af reglernes tekniske karakter er det ofte kun professionelle, som køber ejendomme på tvangsauktion. Reglerne om tvangsauktion er omfattende og teknisk komplicerede. Disse regler samt fogedretternes praksis herom behandles ligeledes i bogen

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning indenfor eksekutionsretlige problemstillinger, så tilbyder vi hos TVC Advokatfirma en uforpligtende samtale.