Retssager og voldgift

For både erhvervsvirksomheder og privatpersoner er en tvist ofte meget ressourcekrævende, såvel menneskeligt som økonomisk, og er ofte forbundet med en række udfordringer.

Advokat går forbi domsstolsbygning

En tvist kan løses på flere måder - enten gennem en retslig afgørelse ved domstolene, gennem en voldgiftssag eller ved et forlig.

Vi kender såvel juraen som de økonomiske fordele og ulemper, der er ved at føre proces, og på baggrund heraf rådgiver vi og hjælper dig med den rette strategi.

Vi redegør for sagens ricisis og identificere løsningsmuligheder, så vi sammen kan lægge en optimal og omkostningseffektiv strategi for sagens behandling.

Hos TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med at føre sager for alle instanser, både enkle og komplicerede, og vi har gennem årene hjulpet klienter i et utal af rets- og voldgiftssager.

Vi kender retspraksis og sætter os grundigt ind i juraen og sagens detaljer. Vores rådgivning sker ud fra den kommercielle eller private virkelighed, som tvisten er opstået i, for det er ofte i detaljen, at sagen skal vindes.

Vi tager hånd om både din sags formelle juridiske og praktiske rammer, så du føler dig tryg gennem hele forløbet.

Nyheder