Retssager og voldgift

For både erhvervsvirksomheder og privatpersoner er en tvist ofte meget ressourcekrævende, både menneskeligt og økonomisk, og de er ofte forbundet med en række udfordringer.

Advokat går forbi domsstolsbygning

En tvist kan løses på flere måder. De kan enten løses gennem en retslig afgørelse ved domstolene, gennem en voldgiftssag eller ved et forlig.

Hos TVC Advokatfirma kender vi både juraen og de økonomiske fordele og ulemper, der er ved at føre proces, og på baggrund af dette rådgiver vi dig med den rette strategi.

Vi redegør for din sags risicis og identificerer løsningsmuligheder, så vi sammen kan lægge en optimal og omkostningseffektiv strategi for din sags behandling.

Vi har mange års erfaring med at føre sager for alle instanser, både enkle og komplicerede, og vi har gennem årene hjulpet klienter i et utal af rets- og voldgiftssager.

Vi kender retspraksis og sætter os grundigt ind i juraen og sagens detaljer. Vores rådgivning sker ud fra den kommercielle eller private virkelighed, som tvisten er opstået i, for ofte er det i detaljen, at sagen skal vindes.

Vi tager hånd om din sags juridiske og praktiske rammer, så du føler dig tryg gennem hele forløbet.Nyheder