Rekonstruktion og omstrukturering af gæld

Virksomheder oplever af og til kriser, hvor det er vanskeligt at finansiere den løbende drift på kort – og lidt længere – sigt. Det er vigtigt at reagere hurtigt og få lagt en plan, så virksomheden selv i videst muligt omfang har indflydelse på situationen.

For en kriseramt virksomhed er der ofte flere mulige løsningsmodeller, og vi hjælper med at finde den helt rigtige. Hos TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med rekonstruktioner og omstruktureringer af virksomheder.

Det er typisk særligt vigtigt at få lagt en plan med de største kreditorer, herunder virksomhedens bankforbindelse forud for udarbejdelsen af et rekonstruktionsforslag eller en omstrukturering af virksomheden og / eller eventuelt en virksomhedsoverdragelse. Særligt muligheden for at overdrage virksomhedens ”sunde” dele bør overvejes.

Vi hjælper i den forbindelse med:

  • Frivillige kredit- eller henstandsordninger
  • Forhandling med virksomhedens kreditorer og finansielle samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af den rigtige rekonstruktionsmodel
  • Omlægning af virksomhedens finansiering
  • Omstrukturering af virksomheden
  • Virksomhedsoverdragelsen
  • Gennemførelse af rekonstruktionsprocessen efter en konkret vurdering
Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

D: +45 87 34 75 68

M: +45 28 35 70 20

E: aor@tvc.dk

Nyheder
Publikationer