Konkurs

Konkurs rammer typisk en virksomhed, der ikke har mulighed for at betale sine kreditorer, efterhånden som deres tilgodehavende forfalder. Det skaber usikkerhed for både virksomhedens ejere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere, og det er derfor vigtigt at finde en løsning i tide.

Ved en konkurserklæring opstår der ofte en usikker situation, hvor det er vigtigt at få skabt et overblik og få lagt en realistisk plan.

Vi hjælper med at skabe overblik og fungerer som kurator, hvilket vi har stor erfaring med fra tidligere konkursboer. Bobehandlingen sker i et tæt samarbejde med TVC Advokatfirmas øvrige specialister for at sikre en så effektiv og hurtig behandling af konkursboene som muligt.

Vi hjælper også kreditorer med indgivelse af konkursbegæringer mod skyldnere, anmeldelse af krav i konkursboer og sikring af kreditors rettigheder. Derudover rådgiver vi kreditorer og øvrige parter i omstødelses- og erstatningssager anlagt af et konkursbo med henblik på at få omstødt dispositioner foretaget inden konkursen.

Vi bistår desuden nødlidende virksomheder og private personer, der er blevet truet med en konkursbegæring. Der er flere krav, der skal være opfyldt for at kunne erklære en virksomhed eller en person konkurs, og det er vigtigt at søge rådgivning hurtigst muligt for at bevare de bedste muligheder for at afværge en truende konkurs. Denne rådgivning står vi klar til at yde.

Nyheder