Generationsskifte

Når en virksomhed skal videre til nye ejere, kræver et succesfuldt generationsskifte god planlægning og ofte også god tid. Det betyder også, at man som ejer af en virksomhed står med en række valg, som man bør afklare i samarbejde med en kompetent rådgiver.

Et succesfuldt generationsskifte handler naturligvis om økonomi og penge, men også om meget andet. Som virksomhedsejer har man et naturligt ønske om, at virksomheden føres videre af nye kompetente ejere, og hvis de nye ejere skal findes iblandt egne børn, har man som forældre også et naturligt ønske om, at børnene sikres økonomisk fremadrettet.

Det er ikke en ukompliceret proces, men med kompetent rådgivning kan man finde frem til den rigtige løsning. Det er væsentligt at have fokus på virksomhedens fremtidige drift, hvilket også betyder, at man er nødt til at kigge på økonomi og finansiering for, at der kan lægges en realistisk plan, der kan gennemføres.

Med planlægning af et generationsskifte er der også en række skattemæssige forhold, der skal afdækkes.  Det kan have stor betydning for finansieringen og dermed også fremtiden for virksomheden. Det kan også være nødvendigt at foretage en tilpasning af ejerstrukturen og virksomhedsstrukturen som led i forberedelsen for at sikre, at man opnår væsentlige skattemæssige fordele ved den valgte model til generationsskiftet.

Samme forhold omkring virksomhedsstruktur og ejerstruktur som gælder for nuværende ejere, gælder også i vidt omfang for de nye ejere. Det kan således også være interessant og væsentligt at undersøge mulighederne for optimering og tilpasning af generationsskiftet ved en eventuel ændring af ejerstrukturen hos de nye ejere.

Netop skattereglerne gør, at finansieringen i mange tilfælde kan lettes, og det er derfor vigtigt, at der i god tid inden gennemførelsen af generationsskiftet, foretages en grundig undersøgelse af virksomhedens forhold med henblik på en afklaring af mulighederne for optimering af virksomhedsstruktur og en skatteoptimerende løsning.

TVC's rådgivningsteam har stor erfaring med alle områder indenfor generationsskifte.

Vi yder rådgivning til både virksomhedens nuværende ejere, der således skal foretage et generationsskifte samt til de fremtidige ejere.

Derudover er der en række familie- og arveretslige forhold, som også bør afdækkes, særligt hvis der sker overdragelse til børn eller børnebørn. Hos TVC har vi også stor erfaring med at bistå til udarbejdelse af testamenter.

TVC holder løbende kurser om alle skatteretlige forhold, herunder også de særregler, der er relevante ved generationsskifte, hvorfor vi har en særlig specialistviden i generationsskiftesager.

I tilfælde hvor det er gået galt i processen hos andre rådgivere, har vi desuden erfaring med at foretage en gennemgang af forløbet og har også ofte succes med at få genoprettet generationsskiftet og lagt en gennemførlig plan.

Der findes særlige regler om skattemæssig succession, der også gælder i forbindelse med generationsskifte. Se nyeste artikel på området her.

Overvejer du et generationsskifte

TVC står altid til rådighed for en uformel drøftelse af dine muligheder, og vi vender hurtigt tilbage med et muligt løsningsforslag. Vi har specialistviden på området og har forståelse og kendskab til både økonomiske og skattemæssige forhold, ligesom vi har stor forståelse for de særligt personlige forhold, der kan spille ind ved et generationsskifte.

Det er væsentligt for et succesfuldt generationsskifte, at der fra starten bliver lagt den rigtige strategi, der også føres korrekt og konsekvent ud i livet. Vi skræddersyer en løsning, der netop passer til netop din virksomhed.

VI RÅDGIVER BL.A. OM
Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder