Generationsskifte

Generationsskifte af virksomheder er ofte en omfattende proces. Som ejer af en virksomhed står man med mange overvejelser, hvor vidt forskellige hensyn skal afvejes og prioriteres.

My default image

Når virksomheden skal overdrages til en ny ejer spiller hensyn til såvel virksomheden som ejerens egne ønsker for fremtiden en afgørende rolle. Hertil kommer hensyn til finansiering samt skatte- og afgiftsmæssige forhold, der også skal tages hånd om.

Når man planlægger et generationsskifte, har de skattemæssige forhold stor betydning. Hvis overdragelsen udløser store skattepligtige avancer, kan finansieringen af skatten til betaling i sig selv være en barriere for at gennemføre generationsskiftet. Det er derfor vigtigt at vælge den helt rigtige model for netop din virksomhed.

Vi har stor erfaring med at rådgive om generationsskifte. Vi rådgiver dig under hele processen fra de første tanker opstår til planen er gennemført.

I forbindelse med et generationsskifte er det nødvendigt at forholde sig til de familie- og arveretlige forhold herunder testamenter. Derudover kan virksomhedens finansieringsform spille en stor rolle i forhold til valg af generationsskiftemodel. Læs blandt andet mere om generationsskifte med succession og pengetankreglen, som har betydning for valg af generationsskiftemodel.

Vi hjælper dig med planlægningen af generationsskiftet, herunder afdækning af forskellige hensyn, ejer- og overdragelsesaftaler, virksomhedsstruktur, generationsskifteaftaler og finansieringsforhold. Der er forskellige modeller til gennemførelse af generationsskifte alt efter virksomhedens opbygning og finansiering. Dette har også betydning for omkostningerne forbundet med et generationsskifte, idet du i nogle tilfælde kan overdrage virksomheden efter arve- og gavereglerne, hvor gaveafgiften i de kommende år reduceres væsentligt. Læs mere herom.

Med specialviden indenfor de erhvervs-, skatte- og familieretlige områder kan vi hjælpe dig således sikkert gennem alle de juridiske aspekter af et generationsskifte og selve processen fra A-Z.

Vi holder bl.a. kurser om generationsskifte for andre rådgivere, ligesom vi fungerer som specialistadvokater i generationsskiftesager. Vi oplever også at blive bedt om at bistå i sager, hvor generationsskifter desværre går galt som følge af, at skatteregler er overset eller fejlfortolket. I disse tilfælde er vores opgave at reparere eller afbøde de negative konsekvenser.

Står du overfor et snarligt generationsskifte?

Nærmer tiden sig for et generationsskifte, er det ganske vigtigt at være opmærksom på de forskellige muligheder og krav, der blandt andet er i forhold til skatter og afgifter.

Vi har indblik i reglerne og står naturligvis klar til at hjælpe dig under hele processen. Vi sørger for, at du får den rigtige strategi og korrekt eksekvering, der passer til din virksomhed. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag.

Vi rådgiver bl.a. om