Planlægning af generationsskifte

Der er mange forskellige måder at gennemføre et generationsskifte på. Det afgørende er at afdække de konkrete behov, der gælder for netop din virksomhed. Det er også væsentligt at få afdækket, hvilke behov og muligheder der er hos de nye ejere. Der er mange forskellige muligheder, og en kombination af mange forskellige tiltag er oftest den bedste løsning ved et succesfuldt generationsskifte.

Ved planlægning af et generationsskifte er der hensyn til både virksomhedens fortsatte drift, ligesom også de nye ejeres kompetencer, arbejdsindsats, ønsker til fremtiden m.v., der alle skal inddrages. Hos TVC har vi et team af specialistadvokater, der rådgiver om alle elementer i et generationsskifte.

Vi får, efter omfattende drøftelser med dig om netop din virksomhed, afklaret dine ønsker, behov, muligheder og økonomi. Vi rådgiver ligeledes om skattemæssige fordele, likviditetsbelastninger m.v., der er en naturlig del af et succesfuldt generationsskifte.

Vi har også stort kendskab til de selskabsretlige regler, og vi sikrer at hele forløbet tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler. Vi udarbejder alle nødvendige dokumenter, kontrakter og afdækker alle relevante forhold. Vores analytiske tilgang til generationsskiftet gør, at der ikke vil være forhold ved økonomi, likviditet, skat, drift, ansættelsesmæssige forhold, tidsmæssig planlægning eller andet, som vi ikke inddrager i generationsskiftet. Alle disse forhold, samt alle løbende udfordringer vi støder på, bliver håndteret professionelt i samarbejde med dig, så vi opnår den bedst mulige løsning.

 

 

 

Vores bistand i forbindelse med generationsskifte vil navnlig omfatte:

  • omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab,
  • stiftelse af holdingselskaber, eventuelt ved skattefrie aktieombytning,
  • de nødvendige analyser af selskabets virksomhedsstruktur, herunder med henblik på konkret omstrukturering,
  • vurdering og beregning af skatter og afgifter,
  • juridiske undersøgelser vedrørende muligheden for at anvende særlige skatteregler om succession,
  • undersøgelse af arveretlige forhold
  • vurdering af behov for ejeraftale og udarbejdelse heraf,
  • diverse korrespondance med relevante myndigheder, herunder Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen,
  • samlet overblik over virksomhedens økonomi og privatøkonomi, herunder vedrørende pensioner.

Samlet set kan TVC Advokatfirma være din faste sparringspartner ved tilrettelæggelse af et succesfuldt generationsskifte.

Det er til stadighed forudsætning for et succesfuldt generationsskifte, at det sker i samarbejde med en højt specialiseret rådgiver, der altid er tilgængelig for spørgsmål og netop forstår din virksomhed og de særlige forhold der gør sig gældende for netop dig.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder