Planlægning af generationsskifte

Et generationsskifte kan gennemføres på mange forskellige måder alt efter de behov, som gør sig gældende i din virksomhed. I nogle tilfælde vil et generationsskifte af både ejerskab og ledelse af virksomheden på en gang være så omfattende, at indvirkningen på driften af virksomheden bliver for stor.

Hos TVC Advokatfirma har vi overblik over mulighederne for at skræddersy et generationsskifte ud fra de behov, som gør sig gældende for din virksomhed. Der kan f.eks. være behov for, at det ledelsesmæssige generationsskifte foretages uafhængigt af, at ejerskabet generationsskiftes. I andre tilfælde kan der være behov for at gennemføre generationsskifte successivt over en årrække.

I et successivt generationsskifte er det vigtigt, at der fra starten foreligger et juridisk grundlag mellem parterne, hvor der tages højde for de forskellige scenarier, som kan vise sig i forløbet. Det er ikke tilstrækkeligt kun at tænke på "plan A". Også plan B og C skal diskuteres og fastlægges. Eksempler kan være håndtering af en situation hvor den nuværende ejer uventet dør, eller hvor den nye ledelse ikke fungerer. 

Efter en grundig analyse af behov og ønsker udarbejder vi de relevante aftaler mellem parterne, ligesom vi inddrager familie- og arveretlig rådgivning, når det er relevant f.eks. at udarbejde eller opdatere et testamente, der understøtter generationsskiftet.

Vores specialisering indenfor både de selskabs- og skatteretlige områder sikrer dig endvidere en sammenhængende rådgivning om planlægning af generationsskiftet, således at den bedste løsning for dig og din virksomhed kan vælges indenfor de rammer lovgivningen opstiller.

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele