Aftaler i generationsskiftet

Under et generationsskifte er det vigtigt, at der er styr på aftalerne, da dette ellers kan få konsekvenser for den ønskede virkning.

Et generationsskifte kan gennemføres som en række dispositioner, der er indbyrdes afhængige. Det er således ofte en forudsætning for at opnå det endelige resultat og den endelige løsning, at alle disse aftaler indgås og effektueres i forlængelse af hinanden i en bestemt rækkefølge. Hvis én af disse aftaler undervejs i forløbet ikke godkendes og gennemføres, kan det medføre, at hele generationsskiftet i værste fald falder fra hinanden eller formentlig ikke får den oprindelige tilsigtede virkning.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, og med vores særlige specialistviden på området sikrer vi, at der indgås bindende aftaler til sikring af det bedst mulige resultat.

Særlig i relation til generationsskifter der gennemføres løbende over en årrække, kan det være nødvendigt med gensidig bindende forpligtelser, således at det endelige resultat, der var forudsat fra starten også opnås.

Vores team af specialistadvokater står altid til rådighed til en drøftelse.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder