Skat ved generationsskifte

De mange forskellige skatteregler er komplicerede og kræver indgående kendskab til samspillet mellem reglerne – blandt andet i selskabslovgivningen og forholdet vedrørende værdiansættelsen af din virksomhed.

Især skattemæssige forhold kan have stor betydning ved planlægningen af et generationsskifte. Vi afdækker mulighederne for skattemæssig succession, hvilket kan lette finansieringen, og vi rådgiver tillige om samspillet mellem øvrige regelsæt. Navnlig samspillet med muligheden for gaveoverdragelser eller generationsskifte ved overtagelse på gældsbrev – eller en kombination af disse muligheder – kræver en særlig specialistviden og indblik i både de komplicerede regler og også i din virksomhed.

Hos TVC Advokatfirma har vi en indgående specialistviden til skattereglerne og selskabsreglerne, ligesom vi har indblik i erhvervslivets særlige forhold, der samtidig giver os muligheden for at rådgive om den rigtige løsning for netop din virksomhed. Vi holder løbende foredrag og underviser om udviklingen på skatteområdet, og vi har derfor altid en opdateret viden om nyeste praksis.

Netop skatteområdet udvikler sig konstant, og det er nødvendigt til stadighed at have kendskab til, hvordan de komplicerede regler anvendes i praksis. Vi har således indgående kendskab til blandt andet anvendelse i A/B-aktiemodeller, herunder med forlods udbytteret, der kan være tidsbestemt, de særlige regler om succession, nyeste praksis om pengetanksreglen, forhold ved generationsskifte og betaling på gældsbrev.

TVC Advokatfirmas specialistadvokater står altid til rådighed for en uformel drøftelse.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder