Generationsskiftemodeller

Det gode generationsskifte indeholder analyse og afdækning af de konkrete forhold i sagen, så vi kan tilpasse en generationsskifteløsning til netop din virksomhed. Skattereglerne giver mulighed for forskellige løsninger og i samspil med de selskabsretlige regler, er der mulighed for at skræddersy en løsning, der opfylder netop dine behov.

TVC Advokatfirma har kendskab til de skatteretlige specialregler såvel som de selskabsretlige regler, ligesom vi løbende rådgiver om tilpasning af ejerstruktur på baggrund af nyeste praksis på området.

Der findes en række særregler vedrørende gaveoverdragelse og successionsregler, hvormed den nye ejer indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Der er oftest en række betingelser, der skal være opfyldt for at anvende regelsættet, og i samarbejde med dig undersøger vi mulighederne for at komme med vores afsluttende anbefaling.

Læs blandt andet denne artikel om succession.

Du er altid meget velkommen til at kontakte vores team af specialister og advokater for en drøftelse af dine ønsker og muligheder.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder