Generationsskiftemodeller

Der findes forskellige generationsskiftemodeller, som ofte er relevante at overveje ved tilrettelæggelse af et generationsskifte. Særligt på det skatteretlige område er rammerne for disse modeller ganske dynamiske.

Praksis for anvendelse af de forskellige modeller er i konstant udvikling og betingelserne ændres løbende. Samtidig kan konsekvenserne være helt uoverskuelige, hvis selv mindre detaljer i processen ikke opfylder de aktuelle betingelser.

I TVC Advokatfirma kender vi de fordele og ulemper, der knytter sig til forskellige generationsskiftemodeller. Vi kan derfor hjælpe dig med at planlægge dit generationsskifte på baggrund af den løsning, som er bedst for dig og din virksomhed.

Vores stærke specialisering indenfor området sikrer en opdateret viden vedrørende de forskellige modeller, som ofte kan bringe i anvendelse.

Det kan f.eks. være A/B-modeller, som giver en række skatte- og selskabsretlige muligheder ved generationsskifte af kapitalselskaber. Det kan også være modeller, hvor pengetankreglen har betydning for, om en overdragelse kan gennemføres uden, at der udløses betydelige skatter til betaling.

Læs mere om Pengetankreglen - generationsskifte med skatte- og afgiftsmæssige fordele