Generationsskifte og værdiansættelse

Særlige forhold vedrørende værdiansættelse kan være relevante i forbindelse med et generationsskifte. I kombination med de særlige regler om skatteretlig succession er det helt afgørende for virksomhedens fortsatte drift og de nye ejeres mulighed for at videreføre denne, at der sker en korrekt opgørelse af virksomhedens værdi.

Vi har indgående kendskab til de særlige skatteretlige regler på området, ligesom vi samarbejder med forskellige revisorer med henblik på bedst mulig værdiansættelse af din virksomhed.

Vi bistår herudover med indhentelse af bindende svar fra Skattestyrelsen, således at Skattestyrelsens holdning til en værdiansættelse kendes på forhånd. 

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af anmodning om bindende svar og er derfor i løbende dialog med Skattestyrelsens medarbejdere herom. Det mener vi, giver det bedste grundlag for en god og korrekt værdiansættelse af din virksomhed.

Med den rigtige værdiansættelse sikres også, at likviditetsbehovet hos de nye ejere tilpasses, således at alle de involverede parter i generationsskiftet har afstemte forventninger til generationsskiftet og virksomhedens videre drift.

Hos TVC Advokatfirma har vi specialistadvokater, der guider dig gennem processen og bistår med at få værdiansat din virksomhed korrekt. Kontakt os gerne for en uformel drøftelse heraf.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder