Ejeraftaler og overdragelsesdokumenter

Ved planlægning af et generationsskifte skal der tages højde for, at parternes retsstilling tilgodeses ved indgåelse af gensidigt bebyrdende aftaler. Det skal da også sikres, at parternes rettigheder og forpligtelse vedbliver, når generationsskiftet er gennemført. Det er derfor en forudsætning, at der indgås klare og bindende aftaler.

Hos TVC Advokatfirma har vi den nødvendige erfaring med udarbejdelsen af alle de nødvendige aftaler til sikring af gennemførelse af et succesfuldt generationsskifte.

Vi bistår således både med udarbejdelsen af overdragelsesdokumenter, ligesom de øvrige aftaler som gældsbrev, gavebrev og andre nødvendige selskabsretlige dokumenter, også er en del af vores specialistkunnen.

Inden generationsskiftet er gennemført, kan det også – til sikring af at alle parter overholder deres forpligtelser og tillige opretholder forudsatte rettigheder – ofte være en fordel at få udarbejdet en ejeraftale.

Denne ejeraftale vil navnlig regulere forhold vedrørende ledelse, udbytte, medsalgsretter og -forpligtelser samt en lang række andre forhold.

Som specialister på området for generationsskifte står vi altid til rådighed til at skræddersy en løsning til dig.

Du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af mulighederne for netop din virksomhed. Samlet set kan TVC Advokatfirma være din faste sparringspartner ved tilrettelæggelse af et succesfuldt generationsskifte.

Kontakt

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder