Værdiansættelse af fast ejendom - cirkulæreværdien

22. juli 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har i en artikel sat fokus på, hvornår skatteyder kan bruge cirkulæreværdien ved overdragelse af fast ejendom.

Spørgsmålet om, hvornår en given skatteyder kan støtte ret på værdiansættelsescirkulærets – Cirk. nr. 185 af 17/11 1982 – bestemmelser om værdiansættelse af fast ejendom, har de senere år tiltrukket sig en del opmærksomhed og givet anledning til en lang række sager.

 

I artiklen Værdiansættelse af fast ejendom - cirkulæreværdien har Skatteadvokaterne Henrik Rahbek og Torben Bagge sat fokus på, hvornår skatteyder kan bruge cirkulæreværdien ved overdragelse af fast ejendom.

 

Klik her for at læse den omtalte artikel fra Fagligt indstik, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.

 

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om værdiansættelse af fast ejendom, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.