Proces og sanktioner ved forkerte angivelser

14. juni 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har sat fokus på de strafferetlige følger, der kan være, for både skatte- og afgiftsydere, deres revisorer eller andre rådgivere, når der angives forkert skat, moms mv.

Artiklen ”Kort om proces og sanktioner ved forkerte angivelser” har til formål at understrege, at der i dag – grundet Skatteforvaltningens øgede kontrol af angivelser af skat, moms og andre afgifter – også er et stort fokus på de strafferetlige følger for både skatte- og afgiftsydere samt deres rådgivere, herunder revisorer, bogholdere m.fl.

Artiklen omtaler det forhold, at en – måske simpel – kontrolsag kan ende som en skattestraffesag.

I artikel fremhæves i øvrigt det forhold, at det – forsimplet – vil kunne hævdes, at der indirekte foreligger en art tilståelse i angivelse af forkerte ansættelser, hvis ændringerne ikke anfægtes af skatte- eller afgiftsyder ved en klage- eller domstolssag.

Klik her for at læse den omtalte artikel fra Danske Revisorer, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.

Sigtet i en skattestraffesag eller sendes sagen til ansvarsvurdering?

Der vil altid skulle foretages en individuel konkret vurdering af, hvad der – for den sigtede – er mest hensigtsmæssigt at gøre i den enkelte skattestraff­esag. Det er derfor heller ikke meningsfuldt at søge at opstille nogle generelle retningslinjer for det gode forsvar, idet tilrettelæggelsen af et sådant altid bør ske med den sigtedes forsvarer, som enten kan være beskikket eller valgt forsvarer.

Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattekontrol med risiko for en efterfølgende straffesag og ønsker en uforpligtende vurdering af sagen samt rådgivning om håndtering af det videre forløb, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Du kan desuden læse artiklen nedenfor.