Virksomhedsoverdragelse

Ofte er der store beløb og andre ressourcer involveret i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En forhastet og mangelfuld overdragelsesproces kan få fatale økonomiske konsekvenser for både køber og sælger samt virksomhedens medarbejdere.

My default image

At købe eller sælge en virksomhed er en væsentlig beslutning. Samtidig er en virksomhedsoverdragelse ofte forbundet med både tidspres, kompleksitet, følelser og risici.

En grundig virksomhedsoverdragelsesproces indeholder mange elementer, som kan være vanskelige at overskue samtidig med, at den daglige drift af virksomheden varetages. Hos TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med at overdrage virksomheder i alle størrelser og på tværs af landegrænser. Erfaringerne har vist os, at overdragelser, der håndteres grundigt og professionelt bedst varetager de langsigtede interesser hos både køber og sælger.

Vi har et meget kompetent team af juridiske specialister indenfor virksomhedsoverdragelse. Alle i teamet ved, at grundig forberedelse og processtyring er nøgleordene for at opnå det ønskede resultat både som sælger og køber i forbindelse med overdragelse af virksomhed.

Kompetent og forretningsorienteret håndtering af din virksomhedsoverdragelse

Med TVC Advokatfirma som rådgiver er I sikret kompetent og forretningsorienteret håndtering af overdragelsen af virksomheden – det gælder både for dig, der køber virksomheden og dig, der står som sælger af virksomheden. Vi tilbyder at gennemføre en grundig og omfangsrig due diligence-undersøgelse forud for overdragelsen, således at køber opnår værdifuld indsigt i virksomhedens forhold før en eventuel overdragelse. I forbindelse med selve overdragelsen er du sikret professionel håndtering og opfølgning fra vores side.

Vi sørger for kontraktudarbejdelse og forhandlingerne. Vi har mange års erfaring med kontraktforhandlinger både nationalt og internationalt og er derfor kompetente i forhandlinger om store pengebeløb. Vi har et indgående kendskab til de kontraktmæssige faldgruber og fordele og rådgiver om alle kontraktens aspekter i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Vi tager ligeledes hånd om den arbejds- og ansættelsesretlige opgave i håndtering af medarbejderne, herunder rådgiver vi om mulighederne for ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer. Virksomhedsoverdragelser kan have stor indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår og skal derfor håndteres ordentligt under hensyntagen til både retsregler og andre relevante aspekter. Vores arbejds- og ansættelsesretlige specialister rådgiver om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med transaktioner, og vi bistår med at afdække det juridiske grundlag for håndteringen af de berørte medarbejdere og med den ansættelsesretlige due diligence. Læs mere.

Vi rådgiver i dag alle typer af virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og fusioner, generationsskifter og omstruktureringer.

Vi har løbende fokus på at stille det rette team til rådighed, så kvalitet, tilgængelighed og tidsforbrug går hånd i hånd.

Vi rådgiver bl.a. om