Virksomhedsoverdragelse

Overdragelse af en virksomhed eller forretning kan ofte være en langvarig og kompliceret proces med mange aktører involveret, og mange spørgsmål opstår både inden og under en salgsproces. Dette gælder både ved salg til næste generation, salg til medarbejdere eller ved en overdragelse til en ekstern investor.

Kvinde går ned ad trappe

I TVC Advokatfirma oplever vi at mange virksomhedsejere desværre ikke er forberedte på udfordringerne ved en salgsproces, ligesom mange – typisk ejerledere – endnu ikke har salgsmodnet deres virksomhed. Hos TVC leverer vi kompetent rådgivning til sælger og købere i forbindelse med køb og salg af virksomhed (M&A).

For den enkelte ejerleder kan salget af sin forretning eller virksomhed ofte være en stor og vanskelig beslutning, hvor ikke blot kommercielle og juridiske forhold, men også mere bløde værdier i forhold til f.eks. familie og medarbejdere, vil skulle tages i betragtning.  En virksomhedsoverdragelse er ofte forbundet med både tidspres, kompleksitet, følelser og risici og skal typisk håndteres i fortrolighed, samtidig med at ejeren skal kunne have fokus på den daglige drift.

Hos TVC anbefaler vi derfor vores klienter at indlede en salgsproces 3-5 år før gennemførelsen af det endelige salg eller generationsskifte. Det giver sælger tid til at salgsmodne sin virksomhed og giver ro til at træffe de rigtige beslutninger. Har en interesseret køber først udvist interesse for virksomheden, skal der ofte handles hurtigt, hvilket stiller krav til sælgers beslutningsdygtighed og kompetence. En velforberedt sælger vil derfor bedre kunne matche køber – særligt den professionelle køber.

I TVC yder vores erfarne og kompetente team også rådgivning til køber af forretning eller virksomhed. Vi er med under såvel forhandling, due diligence, kontraktudarbejdelse som afslutning af virksomhedsoverdragelsen.

Kollegaerne i vores afdeling for M&A er opmærksomme på, at en grundig forberedelse og processtyring er vigtige nøgleord, hvis et godt resultat skal opnås i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

I de transaktioner hvor vi repræsenterer køber, tilbyder vi at gennemføre en grundig due diligence forud for overdragelsen, således at køber opnår værdifuld indsigt i virksomhedens forhold forud en overtagelse.

I TVC tager vi gerne hånd om den arbejds- og ansættelsesretlige opgave i håndtering af medarbejderne, herunder rådgiver vi om mulighederne for ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer i forhold til f.eks. eksisterende som nye medarbejdere, der vil kunne få en nøglerolle i virksomhedens videreudvikling. Vores arbejds- og ansættelsesretlige specialister rådgiver om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med transaktioner, og vi bistår med at afdække det juridiske grundlag for håndteringen af de berørte medarbejdere og med den ansættelsesretlige due diligence.

Vi rådgiver i dag alle typer af virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner, generationsskifter og omstruktureringer, og i TVC har vi løbende fokus på at stille det rette team til rådighed, så kvalitet, tilgængelighed og tidsforbrug går hånd i hånd.

En aftale om overdragelse af en virksomhed gennemføres ofte på et såkaldt closingmøde, hvor køber betaler købesummen til sælger, samtidig med at sælger til køber udleverer nøglerne til virksomheden.

På closing vil sælger samtidig skulle sikre at de eventuelle betingelser, som en køber måtte have stillet, er opfyldt, ligesom sælger vil skulle genbekræfte de aftalte sælgergarantier.

Parterne vil under closing typisk være repræsenteret af deres respektive rådgivere, som i fællesskab har forberedt closing, således at eventuelle udestående spørgsmål er afklaret inden. TVC er ofte vært for closingmødet, og har til closing forberedt diverse erklæringer, ledelsesændringer, ændringer af ejerstruturs samt øvrige dokumenter, således at parterne (blot) skal have fokus på de praktiske forhold ved selve implementeringen af virksomhedsoverdragelsen, herunder orientering af medarbejdere, presse m.m.

VI RÅDGIVER BL.A. OM
Nyheder