Virksomhedsoverdragelse

Overdragelse af en virksomhed eller forretning kan være en lang og kompliceret proces med mange aktører involveret. Mange spørgsmål opstår både inden og under en salgsproces. Dette gælder både ved salg til næste generation, salg til medarbejdere eller ved en overdragelse til en ekstern investor.

Kvinde går ned ad trappe

I TVC Advokatfirma oplever vi, at mange virksomhedsejere desværre ikke er forberedte på udfordringerne ved en salgsproces. Mange – typisk ejerledere – har endnu ikke salgsmodnet deres virksomhed. Vi leverer kompetent rådgivning til sælgere og købere i forbindelse med køb og salg af virksomhed (M&A).

Som ejerleder kan salget af en forretning eller virksomhed ofte være en stor og vanskelig beslutning, hvor både kommercielle og juridiske forhold og forhold til f.eks. familie og medarbejdere, skal tages i betragtning. En virksomhedsoverdragelse er ofte forbundet med både tidspres, kompleksitet, følelser og risici, og den skal typisk håndteres i fortrolighed, samtidig med at ejeren skal kunne fokusere på den daglige drift.

Vi anbefaler derfor vores klienter at indlede en salgsproces 3-5 år før gennemførelsen af det endelige salg eller generationsskifte. Det giver dig som sælger tid til at salgsmodne din virksomhed, og det giver ro til at træffe de rigtige beslutninger. Har en interesseret køber først udvist interesse for din virksomhed, skal der ofte handles hurtigt, hvilket stiller krav til din beslutningsdygtighed og kompetence. En velforberedt sælger vil derfor bedre kunne matche køber – særligt den professionelle køber.

Vi rådgiver også til køber af forretning eller virksomhed. Vi er både med under forhandling, due diligence, kontraktudarbejdelse og afslutningen af virksomhedsoverdragelsen.

Vores kollegaer i M&A er opmærksomme på, at en grundig forberedelse og processtyring er vigtigt, hvis et godt resultat skal opnås i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

I de transaktioner hvor vi repræsenterer køber, tilbyder vi at gennemføre en grundig due diligence forud for overdragelsen, så køber opnår værdifuld indsigt i virksomhedens forhold inden overtagelsen.

Vi tager vi gerne hånd om den arbejds- og ansættelsesretlige opgave, det er at håndtere medarbejdere. Vi rådgiver om mulighederne for ledelsesaflønning og incitamentsprogrammer i forhold til f.eks. eksisterende og nye medarbejdere, der kan få en nøglerolle i virksomhedens videreudvikling. Vores arbejds- og ansættelsesretlige specialister rådgiver om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med transaktioner, og vi bistår med at afdække det juridiske grundlag for håndteringen af de berørte medarbejdere og med den ansættelsesretlige due diligence.

Vi rådgiver alle typer af virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner, generationsskifter og omstruktureringer. Vi har løbende fokus på at stille det rette team til rådighed, så kvalitet, tilgængelighed og tidsforbrug går hånd i hånd.

En aftale om overdragelse af en virksomhed gennemføres ofte på et såkaldt closingmøde, hvor køber betaler købesummen til sælger, samtidig med at sælger til køber udleverer nøglerne til virksomheden.

På closing, vil du som sælger skulle sikre, at de eventuelle betingelser, som en køber måtte have stillet, er opfyldt, ligesom du skal genbekræfte de aftalte sælgergarantier.

Parterne vil under closing typisk være repræsenteret af deres respektive rådgivere, som i fællesskab har forberedt closing, så eventuelle udestående spørgsmål er afklaret inden. Vi er ofte vært for closingmødet, og vi har til closing forberedt diverse erklæringer, ledelsesændringer, ændringer af ejerstruturs samt øvrige dokumenter, så parterne kun skal have fokus på de praktiske forhold ved selve implementeringen af virksomhedsoverdragelsen, herunder orientering af medarbejdere, presse m.m.

VI RÅDGIVER BL.A. OM


Nyheder