Investering i selskaber og finansiering

Vilkårene for en investering i en virksomhed er afgørende for investor, hidtidig ejerkreds og selskabet. Vækst kræver ofte kapital, og brug af fremmedkapital samt sælgerfinansiering ved køb af virksomhed er typisk nødvendigt.

TVC Advokatfirma rådgiver køber om finansieringsmuligheder, forhandling af låneaftaler og vilkår, sikkerhedsstillelse samt etablering af sikringsakter i forbindelse med lån.

Ved overdragelse af en virksomhed er parterne ofte enige om, at sælger i en periode skal vedblive at ”have hånden på kogepladen” og derved tage del i den risiko, der er forbundet med virksomhedens fortsatte drift. Vi bistår parterne med at forhandle og formulere de rigtige modeller for sælgerfinansiering, eksempelvis earn-out modeller.

I TVC har vi et mangeårigt samarbejde med banker, realkreditinstitutter, vækstfonde samt business angels om kapitalfremskaffelse.

Vi har stor erfaring i investeringscases og har talrige gange fungeret som rådgiver for de forskellige aktører i en investeringscase. Det gør os i stand til at sikre investor de nødvendige reaktionsmuligheder og værktøjer til beskyttelse af investeringen.

Vi har i vores rådgivning fokus på at sikre en stabil og fast adgang til kapital, som giver investor/ledelsen mulighed for at realisere vækstplaner uden samtidig at skulle håndtere usikkerhed omkring kapitalberedskabet. Vi tilbyder en kvalificeret, relevant og effektiv rådgivning gennem hele processen, så vi sikrer, at virksomhedskøbet sker med den optimale finansiering.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering
  • Lånetyper
  • Sikkerhedsstillelse
  • Risikoafdækning
  • Garantier
  • Kautioner
  • ”Earn out”-aftaler
  • Købesummens regulering
  • Finansieringsdokumentation (låneaftaler)
Nyheder