Due Diligence

Forberedelsen af en grundig Due Diligence af den virksomhed, der står foran en overdragelse, er en af kerneydelserne ved enhver virksomhedsoverdragelse, både for sælger og for den mulige køber.

Overvejer du at købe eller fusionere med en virksomhed er en grundig Due Diligence-proces altafgørende. Selve begrebet Due Diligence dækker over de juridiske undersøgelser potentielle købere og disses rådgivere får mulighed for at foretage af en virksomhed, inden overdragelsen finder sted.

Vi hjælper løbende købere med at foretage grundige Due Diligence undersøgelser med det formål at give køber tilstrækkelig værdifuld indsigt i virksomhedens forhold forud for den endelige prisfastsættelse og gennemførelsen af selve virksomhedsoverdragelsen.

Overvejer du at sælge din virksomhed er forberedelsen af en grundig Due Diligence undersøgelse relevant for dig. Hos TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med at rådgive sælgende virksomheder om Due Diligence. For sælger har en grundig Due Diligence stor betydning for muligheden for at begrænse omfanget af garantier og indeståelser, som en virksomhedssælger typisk skal afgive over for køber.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Due diligence undersøgelser foretaget for køber eller sælger
  • Koordinering af samtidige Due Diligence undersøgelser på tværs af landegrænser
  • Præcis, tilgængelig og relevant rapportering til køber eller sælger
  • Koordinering af due diligence undersøgelsen med dine andre rådgivere