Ledelsesrådgivning

I TVC Advokatfirma står vi klar til at rådgive ledelsen om selskabsretlige forhold.

Ledelsens fornemmeste opgave er at sikre en sund, fornuftig og rentabel drift i virksomheden. I kapitalselskaber har du som ledelse imidlertid også den opgave at sikre, at driften foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Der kan blandt andet være en række spørgsmål af selskabsretlig karakter i dagligdagen, som ledelsen er forpligtet til at håndtere. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvem der kan forpligte selskabet, om visse beslutningsdelegationer kræver fuldmagt, begrænsninger i udlevering af oplysninger til f.eks. kapitalejere, pantsætning af kapitalandele i selskabet m.v.

Vi er i vores dagligdag engageret med at fungere som ledelsens tætte sparringspartner for at sikre det optimale beslutningsgrundlag. Vi er til rådighed 24/7 og kan hurtigt – og gerne telefonisk – bidrage til at der træffes hensigtsmæssige beslutninger. Ved nærmere og mere komplekse undersøgelser sikrer vores høje specialisering og erfaring, at vi hurtigt og effektivt kan forsyne ledelsen med de bedste råd.

Vi agerer som ledelsens samarbejdspartner, og vi sætter os, i rådgivningssituationen, i ledelsens sted, som var vi selv antaget som ledelse med det ansvar, det medfører. Vi sætter derfor en ære i, at ledelsens beslutninger og handlinger er juridiske holdbare.

Nyheder