Aftaler – forhandling og indgåelse

Bagved en god aftale ligger ofte et stort forarbejde, hvor aftaleparterne hver især har forberedt deres strategi, fastlagt deres mål og efterfølgende i fællesskab forhandlet aftalen på plads.

Ofte tager parterne udgangspunkt i de gældende standarder – nationale som internationale – inden for deres branche, ligesom aftalepraksis og kutyme tages i betragtning ved indgåelsen af ofte komplicerede aftaler.

Udover parternes egne mål, kan der være mange overvejelser og hensyn, der skal tages i betragtning ved forhandling og aftaleindgåelse, herunder eksempelvis skattemæssige hensyn.

Afvejning af juridiske forhold, kommercielle spørgsmål, parternes rettigheder og forpligtelser skal forhandles og afvejes i forhold til parternes interesser og forhandlingsstyrke. Spørgsmål om misligholdelsesbeføjelser, lovvalg og værneting er spørgsmål, der ofte skal afklares aftaleparterne i mellem.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at forberede, forhandle samt udarbejde aftaler af forskellig karakter og inden for forskellige brancher – nationalt som internationalt, hvor også kultur kan være af afgørende betydning for indgåelsen af ”den gode aftale”.

Hos TVC vil vi kunne hjælpe dig med at sikre den gode aftale, der tager højde for netop dine og din aftalepartners ønsker og mål, samtidig med at aftalen holdes i et omfang afstemt efter det konkrete behov.

I TVC Advokatfirma kan vi bl.a. hjælpe ved indgåelsen af:

  • Køb- og salgsaftaler
  • Forhandlerkontrakter
  • Licensaftaler
  • Leasingaftaler
  • Joint-Venture-aftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Franchiseaftaler
Nyheder