Valg af selskabsform, struktur, stiftelse samt kapitalændringer

Ofte vil valget af selskabsform være af stor betydning for din virksomheds udvikling og drift.

Anpartsselskab, aktieselskab eller partnerselskab - mange juridiske og praktiske spørgsmål rejser sig ved valg af selskabsform samt stiftelsen af et nyt selskab.

Hos TVC Advokatfirma rådgiver vi om de fordele og ulemper, der eksisterer ved de enkelte selskabsformer, og vi vejleder dig i valget af netop den selskabsstruktur, der passer bedst til din virksomhed og vision.

Valg af selskabsform kan have skattemæssig betydning, indflydelse på hæftelse og risiko ved driften af din virksomhed.

Er du alene, eller er I flere der planlægger at drive forretning i fællesskab? Svaret på dette spørgsmål kan også have betydning for valget af selskabsform. I vores afdeling for selskabsret og rådgivning har vi stor erfaring med valg af rette selskabsstruktur og form.

Afdelingen rådgiver ligeledes om selskabers kapitalforhold og struktur, A- og B-aktiemodeller, muligheden for delvis indbetaling af selskabskapital, kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse samt reglerne for udlodning af udbytte.

I selskabets levetid opstår der ofte en række juridiske og praktiske spørgsmål, som kræver kapitalejernes aktive stillingtagen og medvirken. Eksempler herpå er udnyttelse og overdragelse af fortegningsrettigheder, majoritetskrav, vedtægtsændringer, habilitetsspørgsmål m.v.

I TVC sikrer vi vores klienter en faglig kompetent rådgivning samt hurtig og effektiv service, når et nyt selskab skal stiftes eller koncern etableres.

Nyheder