Ledelses- og incitamentsaflønning ved virksomhedsoverdragelser

Ved en virksomhedsoverdragelse vil overdrageren have en naturlig interesse i, at virksomheden overdrages til den mest fordelagtige pris. Den rette strategi for ledelses- og incitamentsaflønning kan have afgørende indflydelse herpå.

Når en virksomhed overdrages, vil den kapitalejer, der sælger sine kapitalandele, have en økonomisk interesse i at overdrage virksomheden på et tidspunkt, hvor markedsværdien er høj. Netop virksomhedens markedsværdi influeres af de beslutninger, der træffes af de ledende medarbejdere i virksomheden.

Der kan undertiden opstå et større incitament for den ledende medarbejder til at tjene erhververens interesser. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor den ledende medarbejder efter virksomhedsoverdragelsen er ansat hos den erhververende part. Overdrageren bør derfor sikre sig, at de ledende medarbejdere, også sent i salgsprocessen, arbejder målrettet mod et profitabelt salg af virksomheden.

Ved at tilrettelægge de rette strategier for ledelses- og incitamentsaflønning allerede inden salgsprocessen igangsættes, kan den overdragende part i vidt omfang sikre, at ledelsen ikke undervejs i salgsprocessen mister lysten til at tjene overdragerens interesser.

For mange virksomheder er det som følge heraf en overvejelse værd, om ledende medarbejdere skal tilbydes en form for ledelses- og incitamentsaflønning. Dette kunne f.eks. være en incitamentsaflønning, der involverer et aktiebaseret vederlag i form af optioner eller warrants. På den måde sikres den ledende medarbejder en bid af kagen, når virksomheden sælges.

TVC Advokatfirma yder rådgivning om forskellige former for ledelses- og incitamentsaflønning, herunder om warrants, aktieoptioner og bonusaftaler. Hvad end du har spørgsmål til gældende ret på området, eller du står foran en konkret case, sidder vores specialister klar til en uforpligtende drøftelse af din sag.

Nyheder