Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins

23. maj 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatterådet har i to nyere afgørelser slået fast, at køb og salg af bitcoins skete med spekulation for øje – og derfor skulle både gevinst og tab medregnes ved indkomstopgørelsen.

Skatterådet har med de seneste afgørelser (SKM2018.104.SR og SKM2018.130.SR) vedrørende beskatning af gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins fastsat grundprincipperne for beskatning af bitcoins. Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på emnet og belyser de konkrete afgørelser i en artikel bragt i Respons, marts 2018.

Med grundprincipperne for øje vurderer skatteadvokaterne, at de enkelte sager dog fortsat vil kræve en konkret vurdering i spørgsmålet om, hvorvidt der konkret forelå den fornødne spekulationshensigt. De forventer derfor, at vi i den kommende tid vil se flere sager omhandlende problematikken.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder