SKAT genoptager sager om eventuel ulovlig inddrivelse

SKAT har netop offentliggjort et styresignal om genoptagelse af eventuel ulovlig inddrivelse i perioden fra den 1. september 2013 til den 7. september 2015, dvs. i perioden før det udskældte inddrivelsessystem, EFI brød sammen. Genoptagelse af sager sker af egen drift og efter anmodning fra borgere og virksomheder.

18. april 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

På baggrund af en række fejl i inddrivelsen af gæld til det offentlige besluttede Folketinget den 5. april 2018, at SKAT skal genoptage sager om eventuel ulovlig inddrivelse.

Ifølge det nye styresignal, offentliggjort som SKM2018.163.SKAT, genoptager SKAT de inddrivelsessager, hvor det er konstateret, at der kan være foretaget ulovlig inddrivelse i løbet af inddrivelsessystemet EFI’s driftsperiode fra og med den 1. september 2013 til og med den 7. september 2015.

Inddrivelse kan bl.a. være sket i form af:

  • Modregning
  • Tvungen betalingsordning
  • Lønindeholdelse
  • Særskilt lønindeholdelse
  • Udlæg

De borgere og virksomheder, hvis sager om inddrivelse genoptages af SKATs egen drift, får besked herom senest den 1. maj 2018.

Minimumsgrænse på DKK 3.000

SKAT genoptager ikke af egen drift sager om inddrivelse af under DKK 3.000. I disse tilfælde er det borgerens og virksomhedens egen opgave at anmode om genoptagelse. Fristen herfor er den 7. september 2018.

Borgere og virksomheder kan anmode om genoptagelse

Har du ikke modtaget besked om genoptagelse, men mener at du eller din virksomhed har fået inddrevet forældet gæld i den pågældende periode, eller har du fået inddrevet gæld under DKK 3.000, skal du sørge for at få anmodet om genoptagelse selv.

En anmodning om genoptagelse skal vedrøre en frivillig betaling eller betaling i forbindelse med inddrivelse. Ifølge styresignalet er det muligt at anmode om genoptagelse uanset størrelsen af det beløb, der er inddrevet eller frivilligt indbetalt, så længe det er sket i perioden den 1. september 2013 til den 7. september 2015.

Har du spørgsmål til styresignalet eller til en sag om fordringers retskraftighed?

Såfremt du måtte blive involveret i en sag omhandlende gæld til Skattestyrelsen og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder