Skønsmæssige indkomstansættelser

14. februar 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

SKAT vedbliver at have fokus på skatteyderes manglende eller utilstrækkelige selvangivelse.

Det fremgår af SKATs indsatsplan for 2017 med betydning for de kommende år, at SKAT vil udøve en målrettet kontrolindsats mod personer med lav eller ingen skattepligtig indkomst, der bevidst ikke ønsker at afregne korrekt skat til staten. I disse tilfælde aktualiseres spørgsmålet om, hvorvidt SKAT er berettiget til at foretage en skønsmæssig indkomstansættelse, samt hvorledes skatteyderen i givet fald kan anfægte en sådan skønsmæssig indkomstansættelse.

Netop dette spørgsmål har advokat Torben Bagge behandlet i en artikel offentliggjort i Respons i september 2017. Klik her for at læse hele artiklen.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder
Publikationer