Skattefrie lån

30. maj 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Projekt Money Transfer giver fortsat SKAT anledning til at problematisere – særligt udenlandske – låneforhold, herunder om der foreligger en tilbagebetalingsforpligtigelse.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på skattefrie lån i en artikel bragt i Respons, april 2018.

På baggrund af omfattende retspraksis og administrativ praksis kaster artiklen fra Respons lys over skattefrie lån, som i relation til Projekt Money Transfer fortsat er i SKATs søgelys. Fokus er særligt på udenlandske låneforhold og på, hvorvidt der foreligger objektiv dokumentation for tilbagebetalingsforpligtigelsen, der er påkrævet for skattemæssigt at statuere låneforholdet.

I artiklen konstaterer forfatterne, at der ved både domstolene og Landsskatteretten er en helt fri bevisbedømmelse i relation til at godtgøre, hvorvidt der består et låneforhold med en tilbagebetalingsforpligtigelse. Videre konstaterer de på baggrund af tidligere praksis, at der skal foretages en samlet konkret vurdering, i hvilken forbindelse skatteyders egen forklaring kan tillægges ikke ubetydelig vægt.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder