Ekstraordinær genoptagelse som følge af grov uagtsomhed

22. februar 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvornår har SKAT adgang til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af skatteyders skatteansættelse?

Som skatteyder har man pligt til at selvangive korrekt. Sker det ikke, vil man fra SKATs side ofte blive mødt med synspunktet om, at man har handlet groft uagtsomt, og at der dermed er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af indkomstår, der ligger ud over de ordinære ansættelsesfrister. Praksis på dette område er sædvanligvis streng, men eksempler fra nyere praksis viser, at der er en grænse for SKATs adgang til at foretage ekstraordinær genoptagelse under henvisning til, at der er handlet groft uagtsomt.

Denne praksis er nærmere beskrevet af advokat Torben Bagge i en artikel offentliggjort i Respons i november 2017. Klik her for at læse hele artiklen.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.Nyheder
Publikationer