Skatteproces

Har du eller din virksomhed fået en henvendelse fra SKAT, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. TVC Advokatfirmas skatteafdeling har en lang række advokater, som altid står klar til at hjælpe med din konkrete skattesag.

Det gælder naturligvis om at undgå tvister med SKAT, men hvis en konkret skattesag opstår, skal det bedste resultat opnås. Al erfaring viser, at udfaldet af en dialog og en eventuel sag mod SKAT er meget afhængig af en gennemtænkt sagshåndtering.

I et retssamfund bør man få ret, hvis man har ret. Sådan er det imidlertid ikke i skatte- og afgiftssager, hvor udfaldet derimod er meget afhængigt af den måde, hvorpå sagen håndteres, herunder at den bedste strategi bliver lagt tidligt i forløbet.

Dette kan TVC Advokatfirmas skatteafdeling hjælpe med.

Få hjælp af en af landets førende afdelinger for skatte- og afgiftssager

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skattesager og afgiftssager. Afdelingen består pt. af 16 advokater. Vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos SKAT, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Skatteafdelingen er derfor i besiddelse af et stort erfaringsgrundlag, der sikrer høj kvalitet samt effektiv førelse af din skattesag.

Advokaterne i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.200 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skattesager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Skatte- og afgiftssagerne handler både om indkomstskat, moms, afgifter og told. Derudover håndterer vi potentielle strafferetlige følger ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, idet såvel private som virksomheder skal være opmærksomme på risikoen for en eventuel efterfølgende straffesag.

Vores høje specialisering sikrer rådgivning på et højt niveau til en konkurrencedygtig pris. Derudover har vi naturligvis stor indsigt i de gældende regler om omkostningsgodtgørelse, hvorefter Staten for hovedparten af skatte- og afgiftssager betaler som minimum 50 % af udgifterne til vores bistand.

Såfremt du og/eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra SKAT, eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, tilbyder vi en uforpligtende vurdering af denne.

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvorefter du vil få en gratis vurdering om:

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres