Retssager

Under en retssag trækkes der store veksler på både virksomhedens, men også dine personlige ressourcer, og det vil være forbundet med nogen utryghed at være part i en retssag, da dette er uvant for de fleste.

Vi har mange års erfaring med førelse af retssager ved de danske domstole. Vi sætter både juraen og sagens faktiske indhold i højsædet og har samtidigt øje for sagens kommercielle betydning.

Vi vil under hele forløbet gøre vores bedste for at skabe tryghed omkring sagens behandling, således at tvisten løses optimalt og mest omkostningseffektivt.

Vi stiller et fagligt team til rådighed, der besidder den nødvendige ekspertise for at opnå det bedst mulige resultat. Vi har et indgående kendskab til juraen, proceduren og domstolenes praksis. Denne viden gør os i stand til at tilrettelægge din sag på bedst mulig vis.

Vi hjælper dig med:

  • Indledende gennemgang af sagens faktum og en juridisk vurdering
  • I samarbejde med dig, at vælge den rette strategi
  • Løbende vurdering af strategien og eventuel justering eller alternative løsninger
  • Grundig forberedelse og førelse af retssagen
Nyheder