Forsikrings- og erstatningsret

Det kan være svært at vurdere, hvor man står erstatnings- og forsikringsretligt, når der sker en skade - både som skadevolder og skadelidt.

Advokat går hen til sin bil

Forsikrings- og erstatningssager er typisk af stor økonomisk betydning, hvad enten man er privatperson eller virksomhed og uanset om man er skadelidt eller skadevolder. Spørgsmålene kan være mange, når en skade opstår. Måske du har brug for svar på, om betingelserne for et erstatningsansvar er opfyldt, hvordan man opgør tabet, hvem der har bevisbyrden, eller om skaden er dækket af en forsikring?

I TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med at føre forsikrings- og erstatningsretlige sager. Det gælder både sager for klageorganer (f.eks. Ankenævnet for Forsikring og Pengeinstitutankenævnet), og sager for de almindelige domstole.

Vi repræsenterer både skadelidte og skadevolder. Vi er i dag fast repræsentant for flere forsikringsselskaber, og vi har derfor et særligt kendskab til, hvordan sagerne behandles; også på den anden side af bordet.

I alle sager er det vores mål at opnå det bedst mulige resultat. Nogle gange kræver det en retssag hele vejen til Højesteret. Andre gange kan vi nå dertil ad forhandlingens vej. Vi fokuserer på at give en realistisk vurdering af sagens udfald, dens omkostninger og forløb. Indimellem indebærer det også, at vi fraråder at føre sagen. Vi fører nemlig ikke sager for sagernes eller vores skyld - kun for din.Nyheder