Forsikrings- og erstatningsret

Både som skadevolder og skadelidt kan det være svært at vurdere, hvor man står erstatnings- og forsikringsretligt, når der sker en skade.

Advokat går hen til sin bil

Forsikrings- og erstatningssager er typisk af stor økonomisk betydning, uanset om man er privatperson/virksomhed eller skadelidt/skadevolder. Spørgsmålene kan være mange, når en skade opstår, eksempelvis om betingelserne for et erstatningsansvar er opfyldt; hvordan man opgør tabet; hvem der har bevisbyrden, og om skaden er dækket af en forsikring.

I TVC Advokatfirma har vi lang erfaring med at føre forsikrings- og erstatningsretlige sager. Det gælder både sager for klageorganer, eksempelvis Ankenævnet for Forsikring og Pengeinstitutankenævnet, og sager for de almindelige domstole.

Vi repræsenterer både skadelidte og skadevolder. Vi har igennem flere år været fast repræsentant for flere forsikringsselskaber, og vi har derfor et særligt kendskab til, hvordan sagerne behandles også på den side af bordet.

Det er i alle sager vores mål at opnå det bedst mulige resultat. Nogle gange kræver det en retssag hele vejen til Højesteret, andre gange kan vi nå dertil ad forhandlingens vej. Vi fokuserer på at give en realistisk vurdering af sagens udfald, dens omkostninger og forløb. Nogle gange indebærer det også, at vi fraråder at føre sagen. Vi fører nemlig ikke sager for sagernes eller vores skyld, men kun for din.

Nyheder