Entreprise og fast ejendom

TVC Advokatfirma har mange års erfaring med rådgivning af byggeriets aktører. Vi bistår såvel bygherre som entreprenør som rådgiver ved indgåelse af aftale om projektudvikling, entreprise- samt rådgivningskontrakter inden for bygge- og anlægssektoren.

Lejlighedskomplekser under konstruktion

Vores afdeling for entrepriseret og fast ejendom tilbyder kompetent og nærværende juridisk rådgivning til alle interessenter inden for såvel den private som offentlige sektor, ligesom vi også bistår udenlandske virksomheder på det danske marked.

TVC Advokatfirma har oparbejdet en betydelig specialistviden om og forståelse for bygge- og ejendomsbranchen, og vi rådgiver inden for alle faser – fra projektering og udbud til opførelse og aflevering.

I skal være velkomne til at kontakte vores rådgivere i afdelingen, herunder med spørgsmål til de nye regelsæt i AB 18 samt ABR 18. Gruppen sidder klar til at besvare jeres spørgsmål vedrørende entrepriseret og voldgift.

Hos TVC Advokatfirma er vi klar over, at jeres udfordringer inden for entrepriseretten ofte kræver hurtige, kompetente og effektive løsninger, og vi vil gøre vores yderste for at levere den service, som netop I efterspørger. Udover vores juridiske baggrund har vi samtidig stor kommerciel forståelse for processen i en byggesag, samt de omkostninger der opstår, når en byggesag forsinkes.

Vi arbejder generelt på et højt fagligt niveau, samtidig med at vi søger at være løsningsorienterede, idet konfliktforebyggelse er et nøgleord indenfor bygge- og anlægssektoren - tvister i branchen kan nemlig være langvarige at løse inden for voldgiftssystemet eller ved de danske domstole. Lykkes det ikke uenige parter at finde et fair kompromis, bistår vi også i forbindelse med gennemførelsen af syn og skøn samt sager ved voldgiftsretten og de almindelige domstole.Nyheder