Voldgift

I mange kontraktforhold har parterne på forhånd aftalt voldgift. Andre gange kan parterne have ønske om, at deres uenighed ikke er offentligt kendt, hvorfor voldgift er en alternativ mulighed for at afklare en opstået tvist, da kun parterne har adgang til voldgiftsretten, og afgørelsen som udgangspunkt ikke er offentlig tilgængelig.

En voldgiftskendelse kan ikke appelleres, hvorfor processen ofte opleves som hurtig og effektiv. Denne smidige, og i nogle tilfælde, ressourceeffektive afgørelsesproces er værd at overveje, hvis der er ønske om at få en sag sluttet ved en uafhængig, professionel og effektiv retsinstans.

Den manglende appeladgang stiller dog ”betydelige” krav til, at voldgiftsretten sammensættes på den rigtige måde. Vores mangeårige erfaring med førelse af voldgiftssager gør os i stand til at tilrettelægge sagerne på den mest professionelle og ressourceeffektive måde.

Vi foretager løbende en vurdering af sagens mulige udfald og overvejer grundigt sagens styrker og risici.

Vi bistår med:

  • Indledende gennemgang af sagens faktum og en juridisk vurdering
  • I samarbejde med dig, at vælge den rette strategi
  • Løbende vurdering af strategien og eventuel justering eller alternative løsninger
  • Sikring af voldgiftsrettens rette sammensætning
  • Grundig forberedelse og førelse af voldgiftssagen
Nyheder