Udenretlig tvistløsning

En rets- eller voldgiftssag er ikke altid den rigtige løsning. Som ansvarlig erhvervsvirksomhed bør man overveje, om virksomhedens kommercielle og økonomiske interesser tilgodeses bedst ved at indgå forlig.

Samtidig med at det kan opleves som en stor menneskelig belastning, er det ofte også dyrt at gå rettens vej. 

Vi har igennem årene løst rigtig mange sager ved forlig, hvor tvisterne er afsluttet ud fra en samlet vurdering af virksomhedernes kommercielle og økonomiske interesser. 

Vi rådgiver og bistår bl.a. med:

  • Juridisk vurdering af sagen
  • Forligsforhandlinger med både danske og internationale virksomheder
  • Indgåelse af forlig, herunder udarbejdelse af forligstekst m.m.
Nyheder