Lønmodtager eller ej?

SKAT rejser fortsat sager vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder skal anses som lønmodtager, hvilket – afhængigt af sagens udfald – kan få stor økonomisk betydning.

15. september 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

SKAT har fortsat fokus på, om skatteyder skal kvalificeres som lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, og praksis viser, at SKAT ofte er vidtgående i sin fortolkning af de momenter, som – ifølge SKAT – taler for at anse skatteyder som lønmodtager.

Dette gælder særligt i forhold til vurderingen af, hvorvidt en skatteyder skal anses for lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Spørgsmålet om kvalificering af lønmodtager er således også nu debatteret i relation til det danske fodboldlandshold. Det debatteres, om danske landsholdsspillere skal anses for lønmodtagere i deres virke for landsholdet og DBU.

I den debat har advokat Torben Bagge til Politiken (14.9.2017) udtalt følgende:

”Man skal være opmærksom på, at man civilretligt godt kan være lønmodtager uden at være det skatteretligt - og omvendt. Altså kan man godt risikere, at man skatteretligt er lønmodtager uden at have de goder som feriepenge, løn under sygdom eller lignende - og omvendt kan man også godt have de her goder, uden at man skatteretligt er at regne som lønmodtager. Og forskerordningen er ren skatteretlig.

Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng, men der kan være en afsmittende effekt. Derfor kan spillerne risikere, at Skat vil forfølge det spor - altså, at Skat i forlængelse af, at spillerne måtte opnå civilretligt at blive kvalificeret som lønmodtagere, også vil søge at få dem kvalificeret skatteretligt som lønmodtagere med de negative konsekvenser, det så vil have. Blandt andet i forhold til forskerordningen.”

Når det er væsentligt med den rette kvalificering skyldes det, at der afhængig af den enkelte skattyderes forhold er en række fordele og ulemper ved at blive anset som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Har skatteyder eksempelvis selvangivet svarende til en selvstændig erhvervsdrivende med adgang til at anvende virksomhedsordningen, vil en efterfølgende omkvalificering til lønmodtager betyde, at denne ikke har været berettiget til at anvende virksomhedsskatteordningen, og derfor skal fuldt beskattes af opsparet overskud. I værste fald kan det føre til en beskatning på over 100 %.

Det er imidlertid væsentligt at have for øje, at det altid vil være en individuel, konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte kan anses for lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk