Bilbeskatning: Mere rimelighed i reglerne for biler på prøveplader

Reglerne om prøveplader bliver pr. 1. januar 2018 mere fleksible for både brugere og bilbranche. De nye regler skal forhindre enkeltsager, hvor borgere straffes uforholdsmæssigt hårdt for mindre fejl.

06. december 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Folketinget vedtog den 5. december 2017, at det fremover skal det være slut med at få beslaglagt en bil og få en regning på flere hundrede tusinde kroner, fordi man i en bil på prøveskilte har kørt en lille omvej i forhold til den direkte rute. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet (6.12.2017).

Lovændringen gør det nemmere for bilbranchen at håndtere nogle af de praktiske udfordringer, når en uindregistreret bil på prøveskilte for eksempel skal gøres klar til salg og levering eller skal hentes hjem fra udlandet.

De nuværende regler har medført en lang række enkeltsager, hvor ifølge skatteminister Karsten Lauritzen ellers lovlydige borgere straffes uforholdsmæssigt hårdt for mindre fejl. TVC Advokatfirma har med succes ført flere af disse sager og hilser derfor på vegne af bilforhandlerne og leasingselskaberne de nye regler velkomne:

”I en længere periode har de gældende skatteregler besværliggjort arbejdet for bilforhandlerne og medført en lang række skattesager. Med de nye regler bliver loven mere tidssvarende, gennemskuelig og balanceret, idet bilforhandlere og leasingselskaber blandt andet stilles lige for loven,” siger advokat Torben Bagge, der til dagligt er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling.

Ifølge Skatteministeriets pressemeddelelse betyder de nye regler ikke, at der kan afviges fra den direkte rute i alle tilfælde. Det kommer an på omvejens størrelse. Hvis for eksempel en bilforhandler har købt en brugt bil i Sverige og skal køre flere hundrede kilometer hjem, vil det blive accepteret, at chaufføren afviger nogle kilometer fra ruten for f.eks. at spise frokost.

Men hvis for eksempel den planlagte tur er på to kilometer mellem en klargøringshal og en udstillingshal, vil det ikke være lovligt at køre en omvej på for eksempel 10 kilometer for at besøge et supermarked. Omvejen skal være ubetydelig i forhold til den planlagte og direkte rute.

Bilforhandlere og leasingselskaber ligestilles

Hidtil har en bilkøber hos en bilforhandler kunnet prøvekøre en bil på prøveskilte, mens et leasingselskab ikke efter reglerne har kunnet tilbyde sin kunde den samme mulighed for at prøvekøre bilen. Fremover bliver bilforhandleren og leasingselskabet stillet lige.

De nye regler træder i kraft ved årsskiftet.

Få hjælp af en af landets førende afdelinger for skatte- og afgiftssager

TVC Advokatfirma har med succes ført en lang række sager vedrørende registreringsafgift samt beskatning af fri bil. Står du selv overfor en skatte- eller afgiftssag, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag. Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvorefter du vil få en gratis vurdering om:

  • mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen
  • de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen
  • hvilke konsekvenser det har, hvis sagen ikke videreføres