Bog: Rekonstruktionsret

06. februar 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard er blandt forfatterne til en ny udgave af bogen "Rekonstruktionsret", der behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise.

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard står sammen med Henry Heiberg og Lars Lindencrone Petersen bag fremstillingen "Rekonstruktionsret", der fokuserer på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Bogen gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret for, at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. 

"Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af:

  • de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord;
  • reglerne om frivillige gældsordninger;
  • de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden. 

Denne foreliggende udgave af "Rekonstruktionsret" er opdateret med ny teori og praksis på området.Nyheder
Publikationer