Bog: Gældsbrevsloven med kommentarer

24. november 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard er blandt forfatterne til Gældsbrevsloven med kommentar, der er udkommet i en opdateret udgave. Publikationen rummer en opdatering med de seneste 10 års retspraksis og teori inden for retsområdet.

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard har i samarbejde med Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen udarbejdet en ny udgave af lovkommentaren vedrørende gældsbrevsloven. 3. udgaven er udkommet på Karnovs Forlag.

Gældsbrevsloven er en klassisk formueretlig lov. Loven har imidlertid stadig relevans. I 3. udgaven af kommentaren til loven behandles både de kendte og almene obligationsretlige spørgsmål, ligesom de aktuelle spørgsmål på lovens område dækkes. Der er således omtalt de nye trykte afgørelser, som er dækket af loven. Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Fælles bestemmelser
  • Omsætningsgældsbreve
  • Simple gældsbreve 
  • Kontrabøger for modtagne indlån 
  • Notering af massegældsbreve
  • Forældelse af massegældsbreve og kuponer 
  • Overgangsbestemmelser
  • Ændringer i andre love