Bog: Konkursret

05. februar 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard står bag publikationen "Konkursret", som er udkommet i en opdateret udgave.

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard er forfatter til 12. udgave af ”Konkursret”, som netop er udkommet. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

12. udgave medtager nye lovbestemmelser og afgørelser og ny litteratur. Publikationen er udkommet på Djøf Forlag.Nyheder