Familie- og arveret

De menneskelige hensyn og behov er i fokus ved rådgivning om familiens juridiske udfordringer, som omfatter testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagter, separation og skilsmisse samt bodeling og dødsbosbehandling.

Kvinde og mand går ned ad trappe ved parcelhus

I dag er det helt sædvanligt, at de fleste par starter med at leve ”papirløst” for senere at gifte sig. Desværre ender mange ægteskaber i separation og skilsmisse, og de papirløse når ikke at blive gift, før de ophæver samlivet. Lovgivningen er kun i begrænset omfang tilpasset disse familiemønstre, hvorfor også familielivet kræver tilrettelæggelse og aftaler mellem parterne.

Hos TVC Advokatfirma fokuserer vi på at finde den rigtige løsning for den enkelte familie ud fra familiens konkrete behov. Vi har en mangeårig erfaring og ekspertise inden for skilsmisser, bodelinger og dødsboer, ligesom vi både har en autoriseret bobehandler og bobestyrer