Familie- og arveret

De menneskelige hensyn og behov er i fokus ved rådgivning om familiens juridiske udfordringer, som omfatter forældremyndighed, testamente, ægtepagt, separation og skilsmisse samt bodeling og dødsbosbehandling.

My default image

I dag er det helt sædvanligt, at de fleste par starter med at leve ”papirløst” for senere at gifte sig. Tilsvarende er det helt sædvanligt, at en familie består af dine, mine og vores børn. Desværre ender mange ægteskaber i separation og skilsmisse, og de papirløse når ikke at blive gift, før de ophæver samlivet. Lovgivningen er kun i begrænset omfang tilpasset disse familiemønstre, hvorfor også familielivet kræver tilrettelæggelse og aftaler mellem parterne.

Hos TVC Advokatfirma fokuserer vi på at finde den rigtige løsning for den enkelte familie ud fra familiens konkrete behov. Vi har en mangeårig erfaring og ekspertise inden for skilsmisser, bodelinger og dødsboer, ligesom vi både har en autoriseret bobehandler og bobestyrer. Derudover har vi stor erfaring med at hjælpe skilsmissefamilierne godt videre i relation til børnene, idet vi har en mediator ansat.