Bodeling

Når ægtefæller skal skilles eller separeres, skal der foretages en bodeling, med mindre der er fuldstændigt særeje, intet formuefællesskab og ingen aktiver, der ejes i sameje.

Der er talrige udfordringer i forbindelse med bodeling ved skilsmisse eller separation. Overordnet set er det nødvendigt at tage stilling til: Hvem skal udtage hvad og til hvilken pris? Herudover skal det afklares, hvorvidt den ene ægtefælle skal kompenseres for den anden ægtefælles pensionsopsparing og med hvilket beløb.

Bodelingens formål er at få taget stilling til alle aktiver omfattet af formuefællesskabet, få værdisat disse og få fundet frem til hvem af parterne, der skal udtage de enkelte aktiver, herunder virksomheder, ejendomme m.v. Dette kan være en særdeles kompliceret affære, og kræver oftest sagkyndig advokatbistand.

Vi har stor erfaring med bodelingssager og vi vil i samarbejde med den anden ægtefælles advokat nå til enighed om værdiansættelser og delingen af fællesboet.

Hvis det af den ene eller anden grund ikke er muligt at nå frem til en aftale om deling af fællesboet, kan hver af parterne anmode Skifteretten om bistand hertil. Skifteretten vil i disse tilfælde antage en bobehandler, der er en lokal advokat, der forestår delingen af fællesboet. Dette medfører nogle flere omkostninger, men kan være den eneste farbare vej, for at nå frem til en endelig afklaring af problemstillingerne.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Malene Hannestad

Advokatfuldmægtig

D: +45 87 34 75 78

M: +45 29 81 96 41

E: mal@tvc.dk

Nyheder