Testamenter og ægtepagter

Oprettelse af testamente og eventuel ægtepagt kan have afgørende betydning for de efterladte, når den tid kommer.

Nogle vil hellere dø end tale om oprettelse af testamente. For mange er det svært at forholde sig til, at de en dag ikke er her længere. Imidlertid kan arven blive fordelt meget anderledes end, hvad afdøde formentlig havde ønsket, hvis afdøde havde oprettet testamente.

Andre gange kan de efterladte blive stillet overfor meget alvorlige økonomiske problemer, som helt eller delvist kunne være undgået ved oprettelse af testamente og eventuel ægtepagt. Samtidig kan et testamente medvirke til at undgå konflikter mellem arvinger.

Vi har mange års erfaring med rådgivning om oprettelse af testamente og ægtepagter i tilslutning hertil. Vores rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente og ægtepagt omfatter bl.a. følgende:

  • Fordeling af arven, herunder under hensyntagen til reglerne om tvangsarv og friarv
  • Mulighed for særejeklausuler for arven
  • Båndlæggelsesmuligheder
  • Børnetestamente
  • Overvejelser om successionsrækkefølger
  • Boafgiftsbesparende dispositioner
  • Indbofordeling
  • Klausuler om boets behandling
  • Begunstigelsesklausuler vedrørende udbetalinger fra pensioner og livsforsikringer