Fremtidsfuldmagt

De færreste tænker på, hvem der skal sørge for ens personlige og økonomiske forhold, hvis du bliver ramt af enten sygdom eller ulykke i en sådan grad, at du ikke længere kan tage vare på dig selv.

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, er det ikke kun dig, der bliver ramt. Det rammer også dine pårørende. De pårørende kan også ende i en vanskelig situation, da de ikke har fuldmagt til at handle på dine vegne. Dermed opstår udfordringer til, hvordan de pårørende får adgang til at betale dine regninger i din bank, hvordan du sikres den bedste pleje, hvis du ikke selv kan – eller vil medvirke – hertil, hvem skal bestemme, hvad der skal ske med din virksomhed, hvem skriver under på dine vegne ved evt. salg af ejendom mm.

En fremtidsfuldmagt er en formel og lovbestemt fuldmagt og et frivilligt alternativ til værgemål.

Med en fremtidsfuldmagt tager du aktivt – inden du måtte blive syg eller kommer ud for en ulykke – stilling til, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du selv måtte blive ude af stand hertil. En fremtidsfuldmagt er et individuelt dokument, hvorfor du bestemmer hvad den skal indeholde.

At give fuldmagt til et andet menneske, således at vedkommende kan handle på dine vegne, kræver stor tillid, og det er derfor vigtigt, at det er en person, du stoler på, og som kender dig godt – for eksempel din ægtefælle. Fuldmagtshaver kan nemlig udelukkende træffe beslutninger på dine vegne ud fra en vurdering af, hvordan du ville ønske det. Eftersom der kan gå mange år fra oprettelsen af fremtidsfuldmagten til den bliver sat i kraft, kan det være værd at overveje at vælge en person, der er yngre end dig selv. Alternativt kan du vælge din ægtefælle som primær fuldmagtshaver og indsætte dit barn/dine børn som subsidiær(e) fuldmagtshaver(e).  

Det er TVC Advokatfirmas anbefaling, at du tager en advokat med på råd. Vi giver dig en grundig gennemgang af, hvilke muligheder du har, og sammen gennemgår vi dine ønsker og behov og sikrer, at din fremtidsfuldmagt afspejler dine ønsker.

Kontakt TVC Advokatfirma og book et uforpligtende møde og hør mere om dine muligheder med en fremtidsfuldmagt.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Malene Hannestad

Advokatfuldmægtig

D: +45 87 34 75 78

M: +45 29 81 96 41

E: mal@tvc.dk

Nyheder